<small id="kkedi"><code id="kkedi"></code></small>
  <span id="kkedi"><output id="kkedi"><nav id="kkedi"></nav></output></span>
  <track id="kkedi"><i id="kkedi"></i></track>

  <dd id="kkedi"></dd>

  <strong id="kkedi"></strong>

  <span id="kkedi"><output id="kkedi"></output></span>

                    |   返回首頁   |  公司簡介  |  產品介紹  |   在線訂單   |   聯系我們   |    English   |
   序號 品名 規格 價格 元/KG 備注
   1 丁二酮單肟 AR 400 二乙酰一肟
   2 甲基橙 IND 100 
   3 甲基紅 AR 200 
   4 鈣黃綠素 AR 1000 
   5 PAN AR 2000 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酸
   6 PAR AR 2200 4-(2-吡啶偶氮)間苯二酚
   7 玫瑰紅酸鈉 AR 1500 玫棕酸二鈉
   8 二甲基黃 AR 280 甲基黃
   9 二苯胺磺酸鈉 AR 400 
   10 二安替比林甲烷 AR 400 
   11 銅試劑 AR 150 二乙基二硫代氨基甲酸鈉
   12 砷試劑 AR 4000 二乙基二硫代氨基甲酸鈉
   13 鈣試劑 AR 160 鉻藍黑R
   14 鎂試劑I AR 320 對硝基苯偶氮間苯二酚
   15 鎂試劑II AR 300 對硝基苯偶氮-1-萘酚
   16 鎳試劑 AR 360 丁二酮肟
   17 釩試劑 AR 400 N-苯基鄰氨基苯甲酸
   18 銀試劑 AR 1000 羅丹寧
   19 鈦鐵試劑 AR 360 
   20 鈣羧酸指示劑 AR 450 鈣羧酸
   21 玫瑰紅銀試劑 AR 800 對二甲氨基亞芐基羅丹寧
   22 鈣羧酸鈉 AR 450 
   23 茜素絡合指示劑 AR 10000 氟試劑
   24 熒光素 AR 320 
   25 熒光素鈉 AR 400 
   26 萘酚綠B AR 300 
   27 酸性鉻藍K AR 1000 
   28 鉻天青S AR 1000 
   29 雙硫腙 AR 1000 鉛試劑
   30 鄰菲啰啉 AR 1000 
   31 亞硝基R鹽 AR 320 
   32 硫代米氏酮 AR 3800 亞硝基紅鹽
   33 硫代氨基脲 AR 260 
   34 蘇丹I AR 200 
   35 蘇丹II AR 260 
   36 蘇丹III AR 200 
   37 蘇丹IV AR 200 
   38 茜素 AR 500 
   39 茜素紅 AR 280 
   40 茜素黃R AR 200 
   41 茜素黃GG AR 180 
   42 硫酸肼 AR 70 硫酸聯氨
   43 鹽酸肼 AR 80 鹽酸聯氨
   44 對二甲胺基苯甲醛 AR 320 
   45 1,2,4-酸 AR 400 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸
   46 甲基紫 IND 200 
   47 結晶紫 BS 300 
   48 龍膽紫 BS 200 
   49 鉻黑T BS 120 
   50 羅丹明B BS  240 
   51 孔雀石綠 BS 120 
   52 剛果紅 BS 280 
   53 甲基蘭 BS 400 
   54 次甲基蘭 AR 300 
   55 堿性品紅 BS 240 
   56 靛藍二碘酸鈉 BS 400 靛紅
   57 氨基黑10B BS 200 
   58 副品紅 BS 1000 
   59 羅丹明6G BS 1000 玫瑰紅6G
   60 亮綠 BS 1000 燦爛綠
   61 靛紅 AR 500 吲哚醌
   62 曙紅Y(水溶) AR 380 
   63 曙紅Y(醇溶) AR 400 
   64 百里香酚 AR 280 
   65 十六烷基三甲基溴化銨 AR 240 
   66 亞硝酸鈷鈉 AR 1000 
   67 亞硝酸鈷鉀 AR 1000 
   68 亞硝基鐵氰化鈉 AR 1000 
   69 碳酸鈣 AR 18 
   70 二氧化硅 AR 18 
   以上產品我公司均可大批量生產。

    

   丁二酮單肟
   甲基橙
   甲基紅
   鈣黃綠素
   PAN
   PAR
   玫瑰紅酸鈉
   二甲基黃
   二苯胺磺酸鈉
   二安替比林甲烷
   銅試劑
   砷試劑
   鈣試劑
   鎂試劑I
   鎂試劑II
   鎳試劑
   釩試劑
   銀試劑
   鈦鐵試劑
   鈣羧酸指示劑
   玫瑰紅銀試劑
   鈣羧酸鈉
   茜素絡合指示劑
   熒光素
   熒光素鈉
   萘酚綠B
   酸性鉻藍K
   鉻天青S
   雙硫腙
   鄰菲啰啉
   亞硝基R鹽
   硫代米氏酮
   硫代氨基脲
   蘇丹I
   蘇丹II
   蘇丹III
   蘇丹IV
   茜素
   茜素紅
   茜素黃R
   茜素黃GG
   硫酸肼
   鹽酸肼
   對二甲胺基苯甲醛
   1,2,4-酸
   甲基紫
   結晶紫
   龍膽紫
   鉻黑T
   羅丹明B
   孔雀石綠
   剛果紅
   甲基蘭
   次甲基蘭
   堿性品紅
   靛藍二碘酸鈉
   氨基黑10B
   副品紅
   羅丹明6G
   亮綠
   靛紅
   曙紅Y(水溶)
   曙紅Y(醇溶)
   百里香酚
   十六烷基三甲基溴化銨
   亞硝酸鈷鈉
   亞硝酸鈷鉀
   亞硝基鐵氰化鈉
   碳酸鈣
   二氧化硅

   婁底市科創化學試劑有限公司 版權所有(C)2005 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明
   精品久久久久久中文字幕人妻
    <small id="kkedi"><code id="kkedi"></code></small>
    <span id="kkedi"><output id="kkedi"><nav id="kkedi"></nav></output></span>
    <track id="kkedi"><i id="kkedi"></i></track>

    <dd id="kkedi"></dd>

    <strong id="kkedi"></strong>

    <span id="kkedi"><output id="kkedi"></output></span>